చర్చ:గుదిబండ

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

గుది బండ బొమ్మ అప్లోడ్ చెయ్యటానికి ఎక్కడా దొరకటం లేదు. దొంగ రాముడు సినిమాలో, మొదట్లోనే చిన్న ఎ ఎన్ ఆర్ కు వేస్తారు కాసేపటికి తీసేస్తారు. ఆ బొమ్మ ఏదన్న అప్లోడ్ చెయ్యాలి. మరి అవి చెయ్యవచ్చా. నియామాల నీలకంఠయ్యలు ఏమంటారో తెలియదు.-- 03:37, 13 మార్చి 2018‎ 27.6.80.66