చర్చ:తెలుగు-తెలుగు నిఘంటువు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఈ వ్యాసంలొ "దీనికి ప్రధాన ఆకర గ్రంథాలు" అని వ్రాసారు. "ఆకర" అనగానేమి? "ఆధార" అనాలని ఉద్ద్యెశ్యమా?