చర్చ:ధరూర్ మండలం (జోగులాంబ గద్వాల జిల్లా)

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

• ప్రస్తు • గత) 01:57, 9 అక్టోబరు 2014‎ Naidugari Jayanna (చర్చ • రచనలు)‎ చి . . (8,650 బైట్లు) (-13,950)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి) (ట్యాగు: HHVM)

• (ప్రస్తు • గత) 02:02, 27 సెప్టెంబరు 2014‎ Naidugari Jayanna (చర్చ • రచనలు)‎ చి . . (22,600 బైట్లు) (+13)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)

• (ప్రస్తు • గత) 01:58, 27 సెప్టెంబరు 2014‎ Naidugari Jayanna (చర్చ • రచనలు)‎ చి . . (22,587 బైట్లు) (+2)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)

• (ప్రస్తు • గత) 18:27, 26 సెప్టెంబరు 2014‎ Naidugari Jayanna (చర్చ • రచనలు)‎ . . (22,585 బైట్లు) (+5,357)‎ . . (విస్తరణ) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)

• (ప్రస్తు • గత) 23:04, 12 సెప్టెంబరు 2014‎ Naidugari Jayanna (చర్చ • రచనలు)‎ చి . . (17,228 బైట్లు) (+6)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)

• (ప్రస్తు • గత) 22:59, 12 సెప్టెంబరు 2014‎ Naidugari Jayanna (చర్చ • రచనలు)‎ చి . . (17,222 బైట్లు) (+1,930)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)

• (ప్రస్తు • గత) 00:06, 8 సెప్టెంబరు 2014‎ Naidugari Jayanna (చర్చ • రచనలు)‎ చి . . (15,292 బైట్లు) (+7)‎ . . (→‎మండలంలోని పర్యాటక ప్రాంతాలు) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)

• (ప్రస్తు • గత) 14:43, 18 ఆగష్టు 2014‎ Naidugari Jayanna (చర్చ • రచనలు)‎ చి . . (15,285 బైట్లు) (+8)‎ . . (→‎మండలంలోని పర్యాటక ప్రాంతాలు) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)

• (ప్రస్తు • గత) 04:16, 11 జూలై 2014‎ C.Chandra Kanth Rao (చర్చ • రచనలు)‎ . . (15,277 బైట్లు) (-37)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)

• (ప్రస్తు • గత) 21:13, 8 జూలై 2014‎ Naidugari Jayanna (చర్చ • రచనలు)‎ చి . . (15,314 బైట్లు) (+23)‎ . . (→‎గ్రామ రాజకీయాలు) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)

• (ప్రస్తు • గత) 22:42, 6 జూన్ 2014‎ RahmanuddinBot (చర్చ • రచనలు)‎ చి . . (15,291 బైట్లు) (-80)‎ . . (Wikipedia python library) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)

• (ప్రస్తు • గత) 02:27, 3 జూన్ 2014‎ C.Chandra Kanth Rao (చర్చ • రచనలు)‎ . . (15,371 బైట్లు) (-15)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)

• (ప్రస్తు • గత) 06:08, 2 జూన్ 2014‎ C.Chandra Kanth Rao (చర్చ • రచనలు)‎ . . (15,386 బైట్లు) (-16)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)

• (ప్రస్తు • గత) 03:12, 17 ఏప్రిల్ 2014‎ Roland zh (చర్చ • రచనలు)‎ చి . . (15,402 బైట్లు) (+36)‎ . . (→‎మూలాలు:

Commons-logo.svg
వికీమీడియా కామన్స్‌లో కి సంబంధించిన మీడియా ఉంది.

) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)

• (ప్రస్తు • గత) 21:17, 8 ఏప్రిల్ 2014‎ Naidugari Jayanna (చర్చ • రచనలు)‎ చి . . (15,366 బైట్లు) (+38)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)

• (ప్రస్తు • గత) 21:14, 8 ఏప్రిల్ 2014‎ Naidugari Jayanna (చర్చ • రచనలు)‎ చి . . (15,328 బైట్లు) (+536)‎ . . (చిత్రాల చేర్పు) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)

• (ప్రస్తు • గత) 15:55, 8 ఏప్రిల్ 2014‎ Naidugari Jayanna (చర్చ • రచనలు)‎ చి . . (14,792 బైట్లు) (+747)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)

• (ప్రస్తు • గత) 15:18, 8 ఏప్రిల్ 2014‎ Naidugari Jayanna (చర్చ • రచనలు)‎ చి . . (14,045 బైట్లు) (+1)‎ . . (→‎మండలంలోని రైల్వే స్టేషన్లు) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)

• (ప్రస్తు • గత) 14:56, 6 ఏప్రిల్ 2014‎ Naidugari Jayanna (చర్చ • రచనలు)‎ చి . . (14,044 బైట్లు) (-1)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)

• (ప్రస్తు • గత) 14:55, 6 ఏప్రిల్ 2014‎ Naidugari Jayanna (చర్చ • రచనలు)‎ చి . . (14,045 బైట్లు) (+38)‎ . . (→‎మండలంలోని రైల్వే స్టేషన్లు) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)

• (ప్రస్తు • గత) 14:51, 6 ఏప్రిల్ 2014‎ Naidugari Jayanna (చర్చ • రచనలు)‎ చి . . (14,007 బైట్లు) (0)‎ . . (→‎ధరూర్ గ్రామం) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)

• (ప్రస్తు • గత) 14:50, 6 ఏప్రిల్ 2014‎ Naidugari Jayanna (చర్చ • రచనలు)‎ చి . . (14,007 బైట్లు) (+24)‎ . . (→‎అనుబంధ గ్రామాలు) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)

• (ప్రస్తు • గత) 14:49, 6 ఏప్రిల్ 2014‎ Naidugari Jayanna (చర్చ • రచనలు)‎ చి . . (13,983 బైట్లు) (-23)‎ . . (→‎అనుబంధ గ్రామాలు) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)

• (ప్రస్తు • గత) 14:48, 6 ఏప్రిల్ 2014‎ Naidugari Jayanna (చర్చ • రచనలు)‎ చి . . (14,006 బైట్లు) (+10)‎ . . (→‎మండల రక్షక భట నిలయాలు) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)

• (ప్రస్తు • గత) 14:47, 6 ఏప్రిల్ 2014‎ Naidugari Jayanna (చర్చ • రచనలు)‎ చి . . (13,996 బైట్లు) (+1)‎ . . (→‎మండలంలోని ప్రధాన ఆరోగ్య కేంద్రాలు) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)

• (ప్రస్తు • గత) 14:46, 6 ఏప్రిల్ 2014‎ Naidugari Jayanna (చర్చ • రచనలు)‎ చి . . (13,995 బైట్లు) (-1)‎ . . (→‎మండలంలోని రైల్వే స్టేషన్లు) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)

• (ప్రస్తు • గత) 14:44, 6 ఏప్రిల్ 2014‎ Naidugari Jayanna (చర్చ • రచనలు)‎ చి . . (13,996 బైట్లు) (+10)‎ . . (→‎మండలంలోని రైల్వే స్టేషన్లు) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)

• (ప్రస్తు • గత) 14:42, 6 ఏప్రిల్ 2014‎ Naidugari Jayanna (చర్చ • రచనలు)‎ చి . . (13,986 బైట్లు) (+1)‎ . . (→‎మండలం ఉనికి) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)

• (ప్రస్తు • గత) 14:41, 6 ఏప్రిల్ 2014‎ Naidugari Jayanna (చర్చ • రచనలు)‎ చి . . (13,985 బైట్లు) (+35)‎ . . (→‎మండలం ఉనికి) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)

• (ప్రస్తు • గత) 14:38, 6 ఏప్రిల్ 2014‎ Naidugari Jayanna (చర్చ • రచనలు)‎ చి . . (13,950 బైట్లు) (+1,117)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)

• (ప్రస్తు • గత) 14:19, 6 ఏప్రిల్ 2014‎ Naidugari Jayanna (చర్చ • రచనలు)‎ చి . . (12,833 బైట్లు) (+1)‎ . . (→‎ధరూర్ గ్రామం) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)

• (ప్రస్తు • గత) 14:18, 6 ఏప్రిల్ 2014‎ Naidugari Jayanna (చర్చ • రచనలు)‎ చి . . (12,832 బైట్లు) (0)‎ . . (→‎ధరూర్ గ్రామం) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)

• (ప్రస్తు • గత) 09:23, 6 ఏప్రిల్ 2014‎ రవిచంద్ర (చర్చ • రచనలు)‎ చి . . (12,832 బైట్లు) (0)‎ . . (→‎గ్రామ చరిత్ర) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)

• (ప్రస్తు • గత) 09:20, 6 ఏప్రిల్ 2014‎ రవిచంద్ర (చర్చ • రచనలు)‎ . . (12,832 బైట్లు) (0)‎ . . (→‎ధరూర్ గ్రామం) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)

• (ప్రస్తు • గత) 09:19, 6 ఏప్రిల్ 2014‎ రవిచంద్ర (చర్చ • రచనలు)‎ . . (12,832 బైట్లు) (-4)‎ . . (→‎మండలం ఉనికి) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)

• (ప్రస్తు • గత) 02:21, 6 ఏప్రిల్ 2014‎ Naidugari Jayanna (చర్చ • రచనలు)‎ చి . . (12,836 బైట్లు) (+1,802)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)

• (ప్రస్తు • గత) 00:11, 3 ఏప్రిల్ 2014‎ Naidugari Jayanna (చర్చ • రచనలు)‎ చి . . (11,034 బైట్లు) (+24)‎ . . (→‎ఇతర గ్రామాలు) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)

• (ప్రస్తు • గత) 00:10, 3 ఏప్రిల్ 2014‎ Naidugari Jayanna (చర్చ • రచనలు)‎ చి . . (11,010 బైట్లు) (+17)‎ . . (→‎ఇతర గ్రామాలు) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)

• (ప్రస్తు • గత) 00:05, 3 ఏప్రిల్ 2014‎ Naidugari Jayanna (చర్చ • రచనలు)‎ చి . . (10,993 బైట్లు) (-38)‎ . . (→‎ఇతర గ్రామాలు) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)

• (ప్రస్తు • గత) 00:04, 3 ఏప్రిల్ 2014‎ Naidugari Jayanna (చర్చ • రచనలు)‎ చి . . (11,031 బైట్లు) (-41)‎ . . (→‎ఇతర గ్రామాలు) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)

• (ప్రస్తు • గత) 00:02, 3 ఏప్రిల్ 2014‎ Naidugari Jayanna (చర్చ • రచనలు)‎ చి . . (11,072 బైట్లు) (+38)‎ . . (→‎ఇతర గ్రామాలు) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)

• (ప్రస్తు • గత) 23:36, 2 ఏప్రిల్ 2014‎ Naidugari Jayanna (చర్చ • రచనలు)‎ చి . . (11,034 బైట్లు) (+697)‎ . . (→‎మండలంలోని గ్రామాలు) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)

• (ప్రస్తు • గత) 23:22, 2 ఏప్రిల్ 2014‎ Naidugari Jayanna (చర్చ • రచనలు)‎ చి . . (10,337 బైట్లు) (+26)‎ . . (→‎మండలంలోని గ్రామాలు) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)

• (ప్రస్తు • గత) 15:40, 30 మార్చి 2014‎ Naidugari Jayanna (చర్చ • రచనలు)‎ చి . . (10,311 బైట్లు) (+7)‎ . . (→‎గ్రామ చరిత్ర) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)

• (ప్రస్తు • గత) 10:14, 6 మార్చి 2014‎ RahmanuddinBot (చర్చ • రచనలు)‎ చి . . (10,304 బైట్లు) (0)‎ . . (Wikipedia python library) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)

• (ప్రస్తు • గత) 02:08, 23 ఫిబ్రవరి 2014‎ Naidugari Jayanna (చర్చ • రచనలు)‎ చి . . (10,304 బైట్లు) (+458)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)

• (ప్రస్తు • గత) 02:01, 23 ఫిబ్రవరి 2014‎ Naidugari Jayanna (చర్చ • రచనలు)‎ చి . . (9,846 బైట్లు) (-15)‎ . . (→‎మండలంలోని ప్రసిద్ధి దేవాలయాలు) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)

• (ప్రస్తు • గత) 02:00, 23 ఫిబ్రవరి 2014‎ Naidugari Jayanna (చర్చ • రచనలు)‎ చి . . (9,861 బైట్లు) (0)‎ . . (→‎మండలంలో ఉన్నత పాఠశాలలు ఉన్న గ్రామాలు) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)

• (ప్రస్తు • గత) 01:58, 23 ఫిబ్రవరి 2014‎ Naidugari Jayanna (చర్చ • రచనలు)‎ చి . . (9,861 బైట్లు) (+1,703)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)

• (ప్రస్తు • గత) 01:35, 6 జనవరి 2014‎ Naidugari Jayanna (చర్చ • రచనలు)‎ . . (8,158 బైట్లు) (0)‎ . . (→‎ఉనికి) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)

• ప్రస్తు • గత) 01:34, 6 జనవరి 2014‎ Naidugari Jayanna (చర్చ • రచనలు)‎ . . (8,158 బైట్లు) (+443)‎ . . (→‎గ్రామ చరిత్ర) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)

• (ప్రస్తు • గత) 00:12, 6 జనవరి 2014‎ Naidugari Jayanna (చర్చ • రచనలు)‎ . . (7,715 బైట్లు) (+2)‎ . . (→‎ఉనికి) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)

• (ప్రస్తు • గత) 00:11, 6 జనవరి 2014‎ Naidugari Jayanna (చర్చ • రచనలు)‎ . . (7,713 బైట్లు) (+4,546)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)

• (ప్రస్తు • గత) 23:23, 2 జనవరి 2014‎ 84.64.64.159 (చర్చ)‎ . . (3,167 బైట్లు) (0)‎ . . (→‎మండలంలోని గ్రామాలు) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)

• (ప్రస్తు • గత) 23:22, 2 జనవరి 2014‎ 84.64.64.159 (చర్చ)‎ . . (3,167 బైట్లు) (-250)‎ . . (→‎మండలంలోని గ్రామాలు) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)

• (ప్రస్తు • గత) 23:17, 2 జనవరి 2014‎ 84.64.64.159 (చర్చ)‎ . . (3,417 బైట్లు) (+3)‎ . . (→‎మండలంలోని గ్రామాలు) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)

• (ప్రస్తు • గత) 23:15, 2 జనవరి 2014‎ 84.64.64.159 (చర్చ)‎ . . (3,414 బైట్లు) (+245)‎ . . (→‎మండలంలోని గ్రామాలు) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)

• (ప్రస్తు • గత) 22:29, 29 డిసెంబరు 2013‎ YVSREDDY (చర్చ • రచనలు)‎ చి . . (3,169 బైట్లు) (+33)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)

• (ప్రస్తు • గత) 03:16, 7 డిసెంబరు 2013‎ C.Chandra Kanth Rao (చర్చ • రచనలు)‎ . . (3,136 బైట్లు) (+1)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)

• (ప్రస్తు • గత) 11:18, 16 నవంబర్ 2013‎ YVSREDDY (చర్చ • రచనలు)‎ . . (3,135 బైట్లు) (+17)‎ . . (పిన్ కోడ్) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)

• (ప్రస్తు • గత) 11:17, 16 నవంబర్ 2013‎ YVSREDDY (చర్చ • రచనలు)‎ . . (3,118 బైట్లు) (+253)‎ . . (అక్షాంశరేఖాంశాలు) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)

• (ప్రస్తు • గత) 14:08, 6 నవంబర్ 2013‎ Vyzbot (చర్చ • రచనలు)‎ . . (2,865 బైట్లు) (-27)‎ . . (సమాచారపెట్టె మార్పు, replaced: {{భారత స్థల సమాచారపెట్టె → {{సమాచారపెట్టె ఆంధ్రప్రదేశ్ మండలం) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)

• (ప్రస్తు • గత) 17:38, 5 సెప్టెంబరు 2013‎ YVSREDDY (చర్చ • రచనలు)‎ . . (2,892 బైట్లు) (+73)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)

• (ప్రస్తు • గత) 00:32, 4 జనవరి 2013‎ C.Chandra Kanth Rao (చర్చ • రచనలు)‎ . . (2,819 బైట్లు) (+83)‎ . . (→‎మూలాలు) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)

• (ప్రస్తు • గత) 04:48, 17 జూలై 2012‎ C.Chandra Kanth Rao (చర్చ • రచనలు)‎ . . (2,736 బైట్లు) (+450)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)

• (ప్రస్తు • గత) 06:05, 13 జనవరి 2008‎ C.Chandra Kanth Rao (చర్చ • రచనలు)‎ చి . . (2,286 బైట్లు) (+109)‎ . . (→‎మండలంలోని గ్రామాలు) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)

• (ప్రస్తు • గత) 01:26, 5 జనవరి 2008‎ Vyzbot (చర్చ • రచనలు)‎ చి . . (2,177 బైట్లు) (+46)‎ . . (Robot-assisted disambiguation: గంగనపల్లి - Changed link(s) to గంగనపల్లి (ధరూర్)) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)

• (ప్రస్తు • గత) 04:03, 3 జనవరి 2008‎ Vyzbot (చర్చ • రచనలు)‎ చి . . (2,131 బైట్లు) (+50)‎ . . (Robot-assisted disambiguation: ధరూర్ - Changed link(s) to ధరూర్ (మహబూబ్ నగర్)) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)

• (ప్రస్తు • గత) 07:40, 28 డిసెంబరు 2007‎ Vyzbot (చర్చ • రచనలు)‎ చి . . (2,081 బైట్లు) (+55)‎ . . (Robot-assisted disambiguation: నాగర్‌దొడ్డి - Changed link(s) to నాగర్‌దొడ్డి (ధరూర్)) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)

• (ప్రస్తు • గత) 09:42, 14 డిసెంబరు 2007‎ Vyzbot (చర్చ • రచనలు)‎ చి . . (2,026 బైట్లు) (+49)‎ . . (Robot-assisted disambiguation: ర్యాలంపాడు - Changed link(s) to ర్యాలంపాడు (ధరూర్)) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)

• (ప్రస్తు • గత) 15:42, 21 అక్టోబరు 2007‎ Vyzbot (చర్చ • రచనలు)‎ చి . . (1,977 బైట్లు) (+49)‎ . . (Robot-assisted disambiguation: మీర్జాపురం) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)

• (ప్రస్తు • గత) 14:47, 21 అక్టోబరు 2007‎ Vyzbot (చర్చ • రచనలు)‎ చి . . (1,928 బైట్లు) (+46)‎ . . (Robot-assisted disambiguation: మన్నాపూర్) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)

• (ప్రస్తు • గత) 09:34, 26 సెప్టెంబరు 2007‎ Vyzbot (చర్చ • రచనలు)‎ చి . . (1,882 బైట్లు) (+40)‎ . . (Robot-assisted disambiguation: ఉప్పేరు) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)

• (ప్రస్తు • గత) 16:59, 20 ఆగష్టు 2007‎ Vyzbot (చర్చ • రచనలు)‎ . . (1,842 బైట్లు) (+142)‎ . . (మండలం మూసను భారతస్థల సమాచారపెట్టెతో మార్చబడినది) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)

• (ప్రస్తు • గత) 12:01, 16 ఆగష్టు 2007‎ వైజాసత్య (చర్చ • రచనలు)‎ . . (1,700 బైట్లు) (-41)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)

• (ప్రస్తు • గత) 12:01, 16 ఆగష్టు 2007‎ వైజాసత్య (చర్చ • రచనలు)‎ చి . . (1,741 బైట్లు) (0)‎ . . (ధరూర్ ను, ధరూర్ (మహబూబ్ నగర్) కు తరలించాం) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)

• (ప్రస్తు • గత) 13:00, 5 జూలై 2007‎ Mpradeep (చర్చ • రచనలు)‎ . . (1,741 బైట్లు) (-618)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)

• (ప్రస్తు • గత) 00:57, 17 జూన్ 2007‎ Mpradeepbot (చర్చ • రచనలు)‎ చి . . (2,359 బైట్లు) (+31)‎ . . (బాటు చేసిన మార్పు: ఆంగ్ల నేంస్పేసు పేర్లు తెలుగులోకి మార్పు) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)

• (ప్రస్తు • గత) 14:37, 23 సెప్టెంబరు 2006‎ Vyzbot (చర్చ • రచనలు)‎ . . (2,328 బైట్లు) (+278)‎ . . (వైజ్‌బాట్:యాంత్రిక పేజీ సృష్టి - పేజీ క్రింది భాగములో అతికించబడినది) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)

• (ప్రస్తు • గత) 13:18, 22 సెప్టెంబరు 2006‎ Vyzbot (చర్చ • రచనలు)‎ . . (2,050 బైట్లు) (+273)‎ . . (వైజ్‌బాట్:యాంత్రిక పేజీ సృష్టి - పేజీ క్రింది భాగములో అతికించబడినది) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)

• (ప్రస్తు • గత) 17:12, 23 ఏప్రిల్ 2006‎ Mpradeep (చర్చ • రచనలు)‎ చి . . (1,777 బైట్లు) (0)‎ . . (pointing to correct image) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి • కృతజ్ఞత తెలుపు)

• (ప్రస్తు • గత) 16:06, 27 ఫిబ్రవరి 2006‎ Chaduvari (చర్చ • రచనలు)‎ . . (1,777 బైట్లు) (+1,777)‎ . . (kotta pEjI) (కృతజ్ఞత తెలుపు)