చర్చ:నూనె గింజలను పరీక్షించు పద్ధతులు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
నూనె గింజలను పరీక్షించు పద్ధతులు వ్యాసానికి సంబంధించిన ఒక విషయాన్ని తెలుగు వికీపీడియా మొదటి పేజీ లోని మీకు తెలుసా? శీర్షికలో, 2012 సంవత్సరం, వ వారంలో ప్రదర్శించారు.
వికీపీడియా
వికీపీడియా


నూనె గింజలను పరీక్షించు పద్ధతులు వ్యాసానికి సంబంధించిన ఒక విషయాన్ని తెలుగు వికీపీడియా మొదటి పేజీ లోని మీకు తెలుసా? శీర్షికలో, 2013 సంవత్సరం, 26 వ వారంలో ప్రదర్శించారు.
వికీపీడియా
వికీపీడియా