చర్చ:పతాకం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఏవో రేండు చిత్రాలు నిన్న లభించాయని మీరు జెండా వ్యాసం వ్రాసారు. జేండా గొప్పతనం దాని ఆవశ్యకత అది తయారు చేసే కొలతలు వినియోగించడం లో జాగ్రత్తలు అవేవీ మీకు తెలీవా!అరాంటప్పుఢు ఎలా మొదలు పెట్టారు.Somu.balla (చర్చ) 01:30, 27 జనవరి 2013 (UTC)