చర్చ:పదార్థము

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

పదార్థం వ్యాస చరిత్ర[మార్చు]


  • (ప్రస్తు • గత) 16:50, 16 ఆగష్టు 2013‎ Kvr.lohith (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (76 బైట్లు) (+76)‎ . . (పదార్ధము దారిమార్పు) (2 మార్పులను రద్దుచేయి • దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
  • (ప్రస్తు • గత) 16:48, 16 ఆగష్టు 2013‎ Kvr.lohith (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (ఖాళీ) (-5,548)‎ . . (ఈ వ్యాసం లోని అంశాన్ని పదార్థము లోనికి విలీనం చేసితిని.) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
  • (ప్రస్తు • గత) 12:29, 2 మార్చి 2009‎ అహ్మద్ నిసార్ (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (5,548 బైట్లు) (+48)‎ . . ({{విలీనం|పదార్ధము}} ప్రతిపాదన) (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
  • (ప్రస్తు • గత) 08:42, 14 జూన్ 2008‎ Rajasekhar1961 (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (5,500 బైట్లు) (+3)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
  • (ప్రస్తు • గత) 18:46, 11 జూన్ 2008‎ Vemurione (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (5,497 బైట్లు) (+62)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
  • (ప్రస్తు • గత) 03:20, 11 జూన్ 2008‎ Vemurione (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ చి . . (5,435 బైట్లు) (+18)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
  • (ప్రస్తు • గత) 02:49, 11 జూన్ 2008‎ Vemurione (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (5,417 బైట్లు) (+34)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
  • (ప్రస్తు • గత) 16:06, 10 జూన్ 2008‎ Vemurione (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (5,383 బైట్లు) (+44)‎ . . (దిద్దుబాటు రద్దుచెయ్యి)
  • (ప్రస్తు • గత) 16:03, 10 జూన్ 2008‎ Vemurione (చర్చ • రచనలు • నిరోధించు)‎ . . (5,339 బైట్లు) (+5,339)‎ . . (కొత్త పేజీ: పదార్ధం లేదా ద్రవ్యం () అంటే ఏమిటి? ఆధునిక భౌతిక శాస్త్రం ప్ర...)