చర్చ:పలక విరూపణ సిద్ధాంతం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
పలక విరూపణ సిద్ధాంతం వ్యాసానికి సంబంధించిన ఒక విషయాన్ని తెలుగు వికీపీడియా మొదటి పేజీ లోని మీకు తెలుసా? శీర్షికలో, 2016 సంవత్సరం, 51 వ వారంలో ప్రదర్శించారు.
వికీపీడియా
వికీపీడియా