చర్చ:పవిత్ర గ్రంధములు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఈ పేజీ ఎన్వికీ నుండి కాపీ చెయ్యబడినది కనుక ఇంగ్లీషు చర్చా పేజీను చూడండి http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Talk:Religious_text&action=edit