చర్చ:పాచికపాలెం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

వాలు పాఠ్యంఈ వూళ్ళో ఒక మహానుభావుడు02 జూలయ్ 1984 లో పుట్టాడు అతనే శ్రీ శ్రీ శ్రీ జయ ప్రకాశ్ నారాయణ రెడ్డి గారు ప్రస్థుత కాలములో ప్రకాశ్ 007 గా చెలామణి లో ఉన్నారు వీరి పాద దాసుడు పిల్లపూకు ప్రదీపు మర్రై కండ్రిగ లో ఉన్నరు