చర్చ:పెంబర్తి

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఈ పేజీని అయోమనివృత్తి పేజీగా మార్చక ముందు ఈ క్రింది సమాచారం ఉంది. ఇది ఇక్కడ ఉన్న ఏదో ఒక పెంబర్తి గ్రామాలలోకి వెల్ల వలసిన సమాచారం.

 pembarthi is famous for hand crafts.In this village vidya bharathi engineering college is there. 

__మాకినేని ప్రదీపు (చర్చదిద్దుబాట్లుమార్చు) 14:41, 6 జూలై 2007 (UTC)