చర్చ:పొతారం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

పెద్దపల్లి మందడలం ఛీకురాయి గ్రామం నుండి ఛెల్కల పకీర అనె గొర్ల కాపరి గొర్లను మెపుకుంటూ పారుపల్లి గ్రామానికి ఛెందిన ముస్లీం మహిళ కు రాస గడ్డ కు మందు పెట్