చర్చ:భగవద్గీత-మోక్షసన్యాస యోగము

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

ప్రతి బాగం చివరిలొ తరువాతి భాగం లింక్ ఇస్తె బావుంటుంది. ఇంకా అన్నిటిని చూచి ఎంచుకునే విధంగా ఒక ఇండెక్సును తయారు చేయగలిగితే ఇంకా బావుంటుంది.. క్షమించండి.. నాకు చేయటం రాదు... Yagnesh 08:15, 24 సెప్టెంబర్ 2008 (UTC)