చర్చ:మానూర్ (సంగారెడ్డి జిల్లా)

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

మనూ రు గ్రామం లొ గతం లొ మ ణు లు దొ రి కె వ్ ని అందరు మ ణి వూ రు------మణూరు గా పి లువ డం తొ దీ నిని

కాల్ ను గు నం గా మనూ రు గా ప్ర్ సి ద్ది గా ం ఛి నది

డి లింగం కొ ఆర్డినేటర్క్ష్ సాధన