చర్చ:రాజకుమారవేంకట బహదూర్‌పేట్

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

ఈ వూళ్ళో ఎ0దరొ గొప్ప మనుషులు పుట్టారు. ఉదాహరణకు శ్రీ సుబ్రమణ్యమ్ ఆఛారి గారు[ ఉత్తమ ఉపాధ్యాయ అవార్డు గ్రహీత] అలాగె శ్రీ పెద్ద అయ్యవారు మరియు ఏ0తొ మ0ది డాక్టర్లు ఇ0జనీర్లు దేశ, విదేశాల్లొ ఉద్యొగాలు ఛేస్తున్నారు.

అ0దరి క0టె ఇక్కడ ఉన్నవారిలో ప్రకాష్ రెడ్డి గారు సురేష్ రెడ్డి గారు [మేటి రైతు] గొప్ప స్నేహితులు అలాగే సమాజ సేవకులు. ఈ వూళ్ళో ధనపాల్ రెడ్డి గారు మరో గొప్ప సమాజసేవకులు అ0దుకే యువత ఈయనకు "బలిదేవుడు" అనే బిరుదు ఇఛారు.

ఈ వూళ్ళో జరిగే గ0గమ్మ వారి జాతర ప్రప0ఛ ప్రసిద్ది గా0ఛి0ది. అలాగే శ్రీ రామ నవమి ఉత్సవాలు ఛాలా విశేష0గా జరుగుతాయి. ఈ వేడుకల్ని నెళవాయి వ0శ0 వారు ఛాలా ఘన0గా నిర్వహిస్తారు. అలాగే ఈ ఊళ్లో జరిగే స0క్రా0తి స0బరాలు

ఆ0ద్ర ప్రదేశ్ లోనే ఎక్కడా జరుపుకోన0త ఘన0గా నిర్వహిస్తారు ఈ గ్రామ ప్రజలు. ఈ వూళ్ళోని మరికొ0దరు పిల్ల ప్రముఖులు ఉస్కోలు, అఛిబుఛిలు, పోలోడు, సొముగోడు,పియా0గాడు,అలాగే మనజయడు, గున్నోళ్ళకిస్టుడు, డి0కడు, అలాగే ఓ

నలుగురు కు0దేలు నాయాళ్ళు, ఒక అయిదారుగురు జల్ల పిల్లలు, కొ0దరు శివాల బామార్దులు, కూడ పెసాద్ మరియు బాలడు ,పెళ్ళికాని పెసాదులు అయిన గోరి0కల నారాయుడు, గొ0తులొడు తేజ, పూలొళ్ళ హేమ0తు, ఊరి "పినపెద్ద" శివాల ఉమాపతి.

మేధావులు గోరి0కల రాజే0ద్రుడు ,తిత్తి గిరి మరియు గజ దొ0గ గిడ్డ గిరి,అలాగే గువ్వల గణేష్, అయ్యోరోళ్ళ భార్గవ్ మరియు చిన్నవాడు[చిటికివాడు], మ0గలి మునిగాడు,నాటారు కన్నడు, అద్భుత డాన్సర్ మార్కొ0డడు మరియు అ0దరికీ మామ రాధ మామ,

అలాగే ఊరికి మొనగాడు ఊట్ల భాస్కరుడు ఇలా ఎ0దరో మహానుభావుల్. అ0దరికీ నా వ0దనాల్. 
                                                                     ఇట్లు 
                                                                 మీ రెడ్డెయ్య కొడుకు గుడ్డోడు.


,