చర్చ:వడ్డాది పాపయ్య

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
వికీప్రాజెక్టు తెలుగు ప్రముఖులు ఈ వ్యాసం వికీప్రాజెక్టు తెలుగు ప్రముఖులులో భాగంగా నిర్వహించబడుతుంది. ఈ ప్రాజెక్టు లక్ష్యం వికీపీడియాలో తెలుగు ప్రముఖులకు సంబంధించిన సమగ్రమైన సమాచారాన్ని పొందుపరచటం. మీరు కూడా ఇందులో చేరాలనుకుంటే, దయచేసి ప్రాజెక్టు పేజీని సందర్శించండి.
ఆరంభ ఈ వ్యాసం నాణ్యతా కొలబద్దపై ఆరంభ దశ-తరగతిగా విలువకట్టబడినది. (వ్యాఖ్యానాలు ఇవ్వండి)


శ్రీ వడ్డాది పాపయ్య గారు 2వ వివాహం 1984 లొ చెసుకున్నట్లు వ్యాసంలొ ఉన్నది. అప్పటికి ఆయనకు 63 సంవత్సరాల వయస్సు. ఈ విషయంలొ మరొకసారి సరిఛూసినచొ బాగుండునని నా అభిప్రాయం.