చర్చ:విశ్వబ్రాహ్మణ

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

మరి అన్ని వెదాలు కుడా బ్రహ్మనె స్రుష్తి కర్తగా వ్యవహరిస్థున్నవి అంటారు,