చర్చ:వెంట్రిలాక్విజం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
వెంట్రిలాక్విజం వ్యాసానికి సంబంధించిన ఒక విషయాన్ని తెలుగు వికీపీడియా మొదటి పేజీ లోని మీకు తెలుసా? శీర్షికలో, 2017 సంవత్సరం, 18 వ వారంలో ప్రదర్శించారు.
వికీపీడియా
వికీపీడియా