చర్చ:సెర్గీ బుబ్కా

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
సెర్గీ బుబ్కా వ్యాసానికి సంబంధించిన ఒక విషయాన్ని తెలుగు వికీపీడియా మొదటి పేజీ లోని మీకు తెలుసా? శీర్షికలో, 2020 సంవత్సరం, 45 వ వారంలో ప్రదర్శించారు.
వికీపీడియా
వికీపీడియా


సెర్గీ బుబ్కా గురించి చర్చ మొదలు పెట్టండి

చర్చను మొదలుపెట్టండి