చర్చ:హసన్ జిల్లా

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

హసన్ ముహమ్మదు ప్రవక్త మనుమడు .అలీ ఫాతిమా ల సంతానం. ఈ పేరుతో పేజీ సృష్టించండి.ఎందుకంటే ఈ పేరు హసన్ జిల్లా కు రిడైరెక్ట్ చేయబడిఉంది.