చుక్క (అయోమయ నివృత్తి)

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

చుక్క నక్షత్రం - ఇవి రాత్రులందు చీకటిలో ఆకాశంలో మెరుస్తూ కనిపిస్తాయి. పగలు కూడా ఉన్నప్పటికి మామూలు కంటికి కనిపించవు.

చుక్క అమ్మాయి - అందమైన అమ్మాయిని చక్కనైన చుక్క లేక చుక్క లాంటి అమ్మాయి అని వ్యవహరిస్తుంటారు.

చుక్క గుర్తు - ఏదైన ఒక గుర్తు కోసం పెట్టే చుక్కను గుర్తు అంటారు.

చుక్క ఫుల్ స్టాప్ - ఒక వాక్యం పూర్తయిన తరువాత ఉపయోగించే చుక్కను ఫుల్ స్టాప్ అంటారు. ఫుల్ స్టాప్ ను తెలుగులో విరామ బిందువు అంటారు.

చుక్క బొట్టు - అలంకరణలో భాగంగా కుంకుమ లేదా కాటుక వంటి వాటితో పెట్టుకునే చుక్కను బొట్టు అంటారు.

చుక్క మధ్యం - సారాయి, బ్రాంది వంటి మత్తు పానీయాలను చుక్క అంటారు.

చుక్క బిందువు - నీటి బొట్టును లేదా హిమ బిందువులను చుక్క అంటారు.