చురుతలు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

చిరుతలు: ఇవి రెండు చిన్న చెక్క పరికరములు. వీటికి గజ్జెలను కూర్చి వుంటారు. రెండు చెక్కలకు చేతి వేళ్ళను తగిలించుకోడాడిని రింగులుంటాయి. వీటిని ఎక్కువగా దక్షిణ భారత దేశంలో [[హరికథకులు, లేదా భజన చేసే వారు మాత్రమే వాడుతారు. హరికథకులు చిన్న చిరుతలు ఉపయోగిస్తే ...... చెక్క బజన వంటి బజనలో ఇలాంటి పరికరమే కొంత పెద్దదిగా వుంటుంది. వీటి మద్యలో చిన్న చిన్న గజ్జెలు తగిలించి వుంటాయి. వాటిని వాయించి నప్పుడు ఈ గజ్జెల చప్పుడు కూడ కలిసి విన సొంపుగా నుండును. (బొమ్మ చూడుము)

పెద్ద చిరుతలు
"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=చురుతలు&oldid=2985224" నుండి వెలికితీశారు