జోసెఫ్ లూయిస్ లెగ్రాంజ్

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
లెగ్రాంజ్ చిత్రపటం

జోసెఫ్ లూయిస్ లెగ్రాంజ్ (జనవరి 25, 1736ఏప్రిల్ 10,1813) ఒక సుప్రసిద్ధ గణిత శాస్త్రవేత్త, ఖగోళ శాస్త్రజ్ఞుడు. రెండు ఖగోళ వస్తువుల వ్యవస్థలో సాపేక్షికంగా స్థిరంగా ఉండే బిందువులైన L4, L5 లను కనుగొన్నాడు. ఆ బిందువులకు ఇతని పేరు మీదనే లాగ్రాంజియన్ బిందువులు అనే పేరు వచ్చింది.