టాటా రిసెర్చ్ డెవెలప్మెంట్ & డిజైన్ సెంటర్

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

TCS భారతదేశంలో మొట్టమొదటి సారిగా 1981లో టాటా రీసెర్చ్, డెవలప్‌మెంట్ సెంటరును పూనేలో ఏర్పాటుచేసింది. TRDDC సాఫ్ట్‌వేర్ ఇంజనీరింగ్, ప్రాసెస్ ఇంజనీరింగ్, సిస్టం ఇంజనీరుంగు విభాగాలలో పరిశోధనను నిర్వహిస్తుంది. ఇక్కడి పరిశోధకులు స్వయం చాలకంగా code ను తయారుచేసే ఒక కృత్రిమ మేథస్సు గల Master Craft అను సాఫ్ట్వేర్ ను అభివృద్ధి చేశారు. ఈ software కొన్ని సులభ భాషా సంజ్ఞలద్వారా వినియోగదారుల అవసరాలకు అనుగుణంగా code సృస్జ్టించగలదు.