టోనర్ కార్ట్రిడ్జ్

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఒక హ్యూలెట్ ప్యాకర్డ్ లేజర్ టోనర్ కార్ట్రిడ్జ్

టోనర్ కార్‌ట్రిడ్జ్ (Toner cartridge, లేదా లేజర్ టోనర్ - laser toner) అనేది లేజర్ ప్రింటర్ లో వినియోగించే అంతర్భాగం.