డిస్పర్సివ్ పట్టకం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
Light dispersion of a mercury-vapor lamp with a flint glass prism IPNr°0125.jpg

పట్టకం అనేది "ముక్కోణపు పట్టకం ". ఇక్కడ తెలుసుకోవడం కోసం పునః. ప్రతిబింబించే కాంతి పట్టకమును చూడండి.వెడ్జ్ పట్టకం చూడండి. ఒకా డిస్పర్సివ్ పట్టకం అనేది సాధారణంగా జ్యామితీయ ముక్కోణపు పట్టకం.ఈ డిస్పర్సివె పట్టకం యొక్క ఆకారం ఆప్టికల్ పట్టకంలోని ఒక రకం.ఐతే దీనిని ఉపయోగించడం అంత సాధారనమైన పద్ధతి కాదు.ముక్కోనపు పట్టకము ఐనచో బాగా తెలిసిన రకం. ముక్కోనపు పట్టకము లోనికి ఒక తెలుపు రంగులోని కాంతి కిరణాన్ని ప్రవేశ పెట్టినపుడు ఆ ముక్కోణపు పట్టకము యొక్క ప్రభావము కారణముగా అ కాంతి వక్రీభవనము చెంది అది కాంతి వర్ణపట రంగులలోనికి అనగా ఇంధ్ర ధనస్సు రంగులను ప్రదర్శిస్తుంది . వక్రీభవన కోణం క్రమంగా ప్రయాణిస్తున్న కాంతి తరంగదైర్ఘ్యం మీద కొద్దిగా ఆధారపడి ఉండటంతో ఇది ఒక నిర్దిష్ట పదార్థం యొక్క రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ పైనా ఆధారపడి ఉంటుంది ఎందుకంటే, ఈ వర్ణ పట రంగులలోని నీలిరంగు ఈ (వైలెట్) తక్కువ తరంగదైర్ఘ్యాలు కంటే తక్కువ ఉండేవి చేస్తున్న కాంతి విభిన్న వేగాలతో ప్రయాణిస్తాయి, అందువలన కాంతి (పసుపు, ఎరుపు) ఇక తరంగదైర్ఘ్యం కలిగిన కనిపించే వర్ణపటం యొక్క రంగులు లోకి పంచి ఉంటుంది