తూము (కొలత)

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

ధాన్యాన్ని కొలచేందుకు ఉపయోగించే తూమును ఆఢకము అని కూడా అంటారు.

  1. రెండు ఇరసలు ఒక తూము.
  2. నాలుగు కుంచాలు ఒక తూము.
  3. 16 మానికలు ఒక తూము.
  4. రెండు తూములను ఇద్దుము అంటారు.
  5. నాలుగు తూములను నలుతుము అంటారు.
  6. అయిదు తూములను ఏదుము అంటారు.
  7. ఏడు తూములను ఏడ్దుము అంటారు.
  8. ఎనిమిది తూములను ఎనమందుము అంటారు.
  9. తొమ్మిది తూములను తొమ్మందుము అంటారు.