తెలుగు ప్రేమ ప్రచారక్

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

ధార్మిక వార పత్రిక. భీమవరం నుండి వెలువడేది. ఆంధ్ర సత్సంగ్ అసోసియేషన్ తరఫున ఈ పత్రిక వెలువడింది. వి.రామబ్రహ్మం ఈ పత్రికకు సంపాదకులు.