తొలి మూలపు ఇండో-ఇరానియన్ మతము

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
ఇండో-ఇరానియన్ భాషలు విస్తరించి ఉన్న ప్రాంతాలు

వైదిక, అవెస్తా మతాలకు ఉమ్మడి మాతృక అయిన మతం ప్రోటో ఇండో-ఇరానియన్ మతం (proto-Indo-Iranian religion) అని ఒక వర్గపు పండితుల నమ్మకం.[1] ఈ మతము యొక్క దేవతల పేర్లు కూడా వైదిక దేవతల పేర్ల లాగ ఉంటాయి. ఉదాహరణకు సరస్వతి (సంస్కృత) = హరక్స్ వైతి (అవెస్త), యమ (సంస్కృత) = యిమ (అవెస్త). మిత్ర (సంస్కృత) = మిథ్ర (అవెస్త).

మూలాలు[మార్చు]

  1. The Supreme Wisdom of the Upaniṣads By Klaus G. Witz పేజీ.25 [1]