దృక్ సాధనాలు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search


ఇంగ్లండ్ లో ౧౮౫౮ లో వాడబడిన దృక్ సాధనాలు

పూర్వం సూక్ష్మ దర్శనులు, దూరదర్శనులను దృక్ సాధనాలనేవారు. కాని ఇప్పుడు ప్రతి బింబాలను ఏర్పరచే దర్పణాలు, కటకాల మీద ఆధారపడే సాధనాలను దృక్ సాధనాలంటారు. వానిని మూడు రకాలుగా విభజించ వచ్చు.[1]

  1. . సూక్ష్మ దర్శనులు, దూరదర్శనులవంటి దృశ్య సాధనాలు.
  2. .కెమెరాలు, దృక్ లాంతరుల వంటి ఫోటో గ్రాఫింగ్, ప్రక్షేపక సాధనాలు.
  3. .వర్ణపట గ్రాహకం వర్ణ పటామాపకాల వంటి విశ్లేషణ్ సాధనాలు.

దృక్ సాధనాలైన దూరదర్శనులు, సూక్ష్మ దర్శనుల గురించి తెలుసుకోవాలంటే ఈ కింద ఇచ్చిన నిర్వచనాలు ముందుగా అవగాహన చేసుకోవాలి.

  • і. ఏదైనా వస్రువును స్పష్టంగా చూడటానికి కావలసిన కనిష్ఠ అవధిని కంటి యొక్క సమీప బిందువు అంటారు.
  • іі. కంటి నుంచి సమీప బిందువు దూరాన్ని స్పష్ట దృష్టి కనిష్ఠ దూరం అంటారు. ఏ దోషం లేని కంటికి ఇది 25 cm. దీని గుర్తు D.
  • ііі.స్పష్ట దృష్టికి ఉండవలసిన గరిష్ఠ అవధిని దూర బిందువు అంటారు.

దృశ్య కోణం

[మార్చు]

వస్తువు కంటి వద్ద ఏర్పరచే కోణాన్ని దృశ్యకోణం అంటారు. వస్తువు స్పష్ట దృష్టి కనిష్ఠ దూరంలో ఉన్నప్పడు అది కంటి వద్ద గరిష్ఠ కోణం చేస్తుంది. సమీప బిందువు వద్ద ఉంచిన వస్తువు ఎత్తు h అయితే, దృశ్యకోణం

θ0=h/D

మూలాలు

[మార్చు]
  1. ఇంటర్మిడియట్ రెండవ సంవత్సరం భౌతికశాస్త్రం పాఠ్య పుస్తకం

బయటి లంకెలు

[మార్చు]
  1. http://books.google.co.in/books?hl=en&lr=&id=Jg68339LQeQC&oi=fnd&pg=PP1&dq=+optical+instruments&ots=bCuKF3-8Ij&sig=5urjSBTd9H2We3Fc-PqHHg-DqDU#v=onepage&q=optical%20instruments&f=false
  2. http://www.google.com/patents/US4803992