నాభాగుడు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

నాభాగుడు ఇక్ష్వాకుని తమ్ముఁడు అయిని దిష్టుని కొడుకు. ఇతఁడు తన కృత్యమువలన వైశ్యత్వమును పొందెను. మార్కండేయ పురాణమున ఇతఁడు సుప్రభ అను ఒక వైశ్యస్త్రీని గాంధర్వవివాహమున పెండ్లాడినందున వైశ్యుఁడు ఆయెను అని చెప్పఁబడి ఉన్నది. వీని కొడుకు బలంధనుఁడు. విష్ణుపురాణ వ్యాఖ్యానకర్త నాభాగుఁడు వైశ్యత్వమును చెందకముందే బలంధనుఁడు పుట్టినందున అతనికి క్షత్రియత్వము పోలేదు అనుచున్నాఁడు. మఱి కొందఱు అతఁడు తన తపోబలముచేత మరల రాజర్షి అయినట్లు చెప్పెదరు.

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=నాభాగుడు&oldid=2182643" నుండి వెలికితీశారు