నారాయణీయం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

నారాయణేయం ఒక భక్తి సంస్కృత రచన, ఒక కవిత్వపు శ్లోకం రూపంలో, దీనిలో 1036 శ్లోకాలు ఇది 1586 AD లో భట్టతిరి చే వ్రాయబడింది, భాగవత పురాణానికి చెందిన 18,000 శ్లోకాల సారాంశాన్ని ఇస్తుంది. . పిషారడీ రుమాటిజం ద్వారా ప్రభావితమైంది. తన గురువు గారి బాధ చూడలేక యోగా బలంతో, గురు దక్షిణ ద్వారా, భట్టాత్రీ తనపై ఈ వ్యాధిని స్వీకరించాడు, అతని గురువును ఉపశమించాడు. ఈ వ్యాధితో నారాయణ నుండి ఉపశమనం పొందేందుకు, మలయాళ కవి, సంస్కృత పండితుడైన ఎచ్చాచాన్ "మెన్ తోటూ కూట్టుకా" (చేప లతో ప్రారంభము చేయండి అని సూచించారు. దాని ముఖం మీద, కఠినమైన శాకాహారులు అయిన సంప్రదాయక మలయాళీ బ్రాహ్మణులకు ఈ సలహా ప్రమాదకరమని కనిపిస్తుంది. అయినప్పటికీ, భగవతి, దాచిన అర్థాన్ని అర్ధం చేసుకోవటానికి విష్ణువు యొక్క వివిధ అవతారాలను చేపలతో ప్రారంభించాలని నిర్ణయించుకున్నాడు, భగవత పురాణంలో దశావతార ఘట్టాల (పది నిదానమైన సమూహాల) లో చెప్పినట్లుగా. గురువాయూర్ చేరుకున్న తరువాత, అతను గూఋవ్ఆయూర శ్రీ కృ ష్నుఢీ సమక్షంలో ఒక దశాకను ఒక రోజు కంపోజ్ చేయడం ప్రారంభించాడు. ప్రతి దశాక యొక్క చివరి స్లాగాలో ఉన్న పల్లవి అతని బాధలు, బాధలను తొలగించడానికి అతనికి ప్రార్థన. ప్రతి రోజు, శ్రీ గురువాయువుప్పన్ మీద 10 షాలోకాస్ పాడారు. 10 పద్యాల ప్రతి సెట్ ప్రారంభ నివారణ కోసం ప్రార్ధనతో ముగుస్తుంది. 100 రోజుల్లో అతను తన కంపోజిషన్లను ముగించాడు, అతని పరిస్థితి నెమ్మదిగా రోజుకు మెరుగుపడింది. నవంబరు 27, 1587 న చివరి దశాకం ("అయురారోగ్య సౌఖ్యమ్") పూర్తి చేసినప్పుడు అతను పూర్తిగా నయమయ్యాడు. ఆ రోజున కూర్చిన 100 వ అక్షరం తల నుండి పాదాల వరకు లార్డ్ యొక్క ఈ రూపం యొక్క గ్రాఫిక్ వివరణ ఇస్తుంది. ఆ రోజున అతను వేణుగోపాలన్ రూపంలో లార్డ్ యొక్క దృష్టిని కలిగి ఉన్నాడు. అతను 27 సంవత్సరాలు. పుర్వ మిమ్మంసా, ఉత్తర మిమ్మంసా, వ్యాకరనా యొక్క.......to b contd...

1వ శ్లోకం

సాం ద్రా నం దా వ భో దా త్మ క మ నుప మితం కా ల దే శా వ దీభ్యాం, నిర్మూ క్టం నిత్య ముక్థం నిగఁమఁ శత సహస్ రే ణ నిర్భా స్య మానం