పండిత్ రేవతి ప్రసాద్ శర్మ

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

పండిత్ రేవతి ప్రసాద్ శర్మ నాయిబ్రాహ్మణ (వైధిక నాయిబ్రాహ్మణ) సంఘము వ్యవస్థాపకుడు[1].

పండిత్ రేవతి ప్రసాద్ శర్మ అఖీల భారత వైధిక నాయిబ్రాహ్మణ సంఘ్ వ్యవస్థాపకుడు

పండిత్ రేవతి ప్రసాద్ శర్మ నాయిబ్రాహ్మణుల అభివృద్ధికి చాలా కృషి చేసాడు నాయిబ్రాహ్మణులు కుడా బ్రాహ్మణులే అని చేప్పి బ్రాహ్మణ సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాధించి ప్రతి ఒక్క నాయిబ్రాహ్మణుడు యజ్ఞోపవితం (జంధ్యం) ధరించాలి అని భారతదేశం అంతట ప్రచారం చేసి ప్రతి ఊరి ఊరికి తిరిగి అయనే స్వయంగా నాయిబ్రాహ్మణులకి యజ్ఞోపవితములని ధరింపచేశాడు. రేవతి ప్రసాద్ శర్మ యజ్ఞోపవితము ధరించాలి అని ప్రచారం చేయటానికి ముందే ఆంధ్రప్రదేశ్ లో నాయిబ్రాహ్మణులు యజ్ఞోపవితలు ధరించటం గమనార్హం.

మూలాలు[మార్చు]

ఇతర లింకులు[మార్చు]