పచ్చ (అయోమయ నివృత్తి)

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
  • పసుపు పచ్చ
  • ఆకు పచ్చ
  • పచ్చ రంగు
  • పచ్చ గడ్డి
  • పచ్చ బొట్టు
  • పచ్చ, నవరత్నము.