పల్లె పిలిచింది (పుస్తకం)

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
పల్లెపిలిచింది
పల్లె పిలిచింది
పల్లెపిలిచింది
కృతికర్త: ద్వారకా (సి.హెచ్.వెంకట రత్నం)
అసలు పేరు (తెలుగులో లేకపోతే): పల్లెపిలిచింది
ముద్రణల సంఖ్య: 2
ముఖచిత్ర కళాకారుడు: బాలి
దేశం: భారత దేశము
భాష: తెలుగు
ప్రక్రియ: నవల
ప్రచురణ: హైటెక్ ప్రింట్ సిస్టమ్స్ లిమిటెడ్
విడుదల: 1993 మయ్
ప్రచురణ మాధ్యమం: తెలుగు సాహిత్యం
ఐ.ఎస్.బి.ఎన్(ISBN): 231


1989 దీపావళి నవలల పోటీలో ఈ నవలకు ద్వితీయ బహుమతినిచ్చి ఆంధ్రప్రభ వార పత్రిక వారు సత్కరించారు. ఒక మామూలు మధ్య తరగతి ఉపాధ్యాయుడు సంస్కారం కొంతైనా అలవరచుకోవాలనే ఆరాటము, ఆత్మపరిశీలనా ఉండే సగటు మనిషి చదువునూ, సంస్కారాన్ని పెంచటానికి చేసిన కృషే ఈ నవలలోని ఇతివృత్తం.