పాంచజన్యము

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

పాంచజన్యం శ్రీ మహావిష్ణువు యొక్క పంచాయుధములలో ఒకటి. మహావిష్ణువు ధరించే శంఖమును పాంచజన్యము అని అంటారు.