పాత్ర

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

పాత్ర అనగా నాటకాలు, టీవీ, సినిమాలలో నటులు పోషించే భూమికలు.

పాత్ర అనగా మనం వివిధ పనులు చేయడానికి ఉపయోగించే సామానులు. ఉదా. వంట పాత్రలు

పాత్రము [ pātramu ] pātramu. సంస్కృతం adj. Worthy, fit, adequate. యోగ్యము. పాత్రత pātrata. n. Fitness, worthiness.

పాత్రుడు pātruḍu. n. One who is worthy, deserving or fit. అర్హుడు. యోగ్యుడు. ఆయన దయకు పాత్రుడనైతిని I was found worthy of enjoying his favour. వారు దండనకు పాత్రులైరి they were guilty, they were deserving of punishment. A king's counsellor or minister. మంత్రి. "కోటలో గజపతివారు తమ తట్టునుండిన పాత్ర సామంతులను కొందరు మన్నెపు వారినిని ఠాణా ఉంచినారు." పాత్రసామంతులు means principal servants. A title assumed by the members of a particular caste of Sudras in Ganjam and Orissa, as భోగన్నహేత్రుడు, వీరన్న పాత్రుడు, &c.

చింతకాయల అయ్యన్న పాత్రుడు ప్రముఖ రాజకీయ నాయకుడు.

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=పాత్ర&oldid=1009635" నుండి వెలికితీశారు