పిడికిలి

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
గట్టిగా బిగించిన పిడికిలి.

పిడికిలి లేదా ముష్టి (Fist) అనగా చేతి వేళ్ళను బొటన వేలితో సహా అరచేతిలోనికి ముడుచుకొని ఉండడం. దీనినే కొన్ని సందర్భాలలో గుప్పెడు అని అంటారు.

పిడికిలితో చేసే యుద్ధ క్రీడ ముష్టి యుద్ధం బాగా ప్రసిద్ధిచెందినది. సామాన్యంగా సంఘంలో కూడా పిడికిలి బిగించడం యుద్ధానికి పిలవడం అన్నమాట.

ఆహార పదార్ధాల్ని చేతితో వడ్డించేటప్పుడు పిడికిలితో గాని లేదా దోసిలితో గాని వేస్తాము. పిడికిలిలో ఒక చేయి ఉపయోగిస్తే దోసిలిలో రెండు చేతులు ఉపయోగించి ఒక పెద్ద గిన్నె మాదిరిగా చేసి దోసిలి పై వరకు పదార్ధాల్ని నింపవచ్చును.

పక్షుల వేట (Falcony) లో వేట పక్షుల్ని పిడికిలి మీద నిల్చోబెట్టుకుంటారు.

"https://te.wikipedia.org/w/index.php?title=పిడికిలి&oldid=2950047" నుండి వెలికితీశారు