పేడ పురుగు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

పేడ పురుగు
Dungbeetle.jpg
ఒక పేడ పురుగు, with a shovel-like head, rolling a dung ball with its hind legs
Scientific classification
Kingdom:
Phylum:
Class:
Order:
Superfamily:

పేడ పురుగు లేదా పెండ పురుగు (ఆంగ్లం Dung beetle) పశువుల మలంపై జీవించే ఒక విధమైన కీటకము.