పేడ పురుగు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
పేడ పురుగు
Dungbeetle.jpg
ఒక పేడ పురుగు, with a shovel-like head, rolling a dung ball with its hind legs
శాస్త్రీయ వర్గీకరణ
రాజ్యం: ఏనిమేలియా
విభాగం: ఆర్థ్రోపోడా
తరగతి: ఇన్సెక్టా
క్రమం: Coleoptera
Superfamily: Scarabaeoidea

పేడ పురుగు లేదా పెండ పురుగు (ఆంగ్లం Dung beetle) పశువుల మలంపై జీవించే ఒక విధమైన కీటకము.