అన్ని బహిరంగ చిట్టాలు

Jump to navigation Jump to search

వికీపీడియా యొక్క అందుబాటులో ఉన్న అన్ని చిట్టాల యొక్క సంయుక్త ప్రదర్శన. ఒక చిట్టా రకాన్ని గానీ, ఒక వాడుకరి పేరు గానీ (case-sensitive), లేదా ప్రభావిత పుటని (ఇది కూడా case-sensitive) గానీ ఎంచుకుని సంబంధిత చిట్టాను మాత్రమే చూడవచ్చు.

చిట్టాలు
 • 06:06, 16 నవంబర్ 2018 Vamsikrish1331 చర్చ రచనలు, దస్త్రం:Ap seal.jpg యొక్క కొత్త కూర్పును ఎక్కించారు (https://www.gad.ap.gov.in/about/general) ట్యాగులు: చరవాణి సవరింపు చరవాణి ద్వారా వెబ్ సవరింపు
 • 05:28, 16 నవంబర్ 2018 Vamsikrish1331 చర్చ రచనలు, దస్త్రం:Ap seal.jpg యొక్క కొత్త కూర్పును ఎక్కించారు (06:21, 22 సెప్టెంబరు 2013 (UTC) నాటి కూర్పుకు తీసుకువెళ్ళాం) ట్యాగులు: చరవాణి సవరింపు చరవాణి ద్వారా వెబ్ సవరింపు
 • 19:58, 14 నవంబర్ 2018 Vamsikrish1331 చర్చ రచనలు, దస్త్రం:Ap seal.jpg యొక్క కొత్త కూర్పును ఎక్కించారు (G.O. P. No. 2 Dated: 14-11-2018 O R D E R: Consequent on the bifurcation of Andhra Pradesh in 2014, the Government finalized the State Emblem for official use. Accordingly, the following notification shall be published in an Extra-ordinary issue of the Andhra Pradesh State gazette dated 14.11.2018. https://www.gad.ap.gov.in/GAD/about/general) ట్యాగులు: చరవాణి సవరింపు చరవాణి ద్వారా వెబ్ సవరింపు
 • 12:57, 25 అక్టోబరు 2018 Vamsikrish1331 చర్చ రచనలు, దస్త్రం:Ap seal.jpg యొక్క కొత్త కూర్పును ఎక్కించారు (https://www.gad.ap.gov.in/about/general) ట్యాగు: చరవాణి సవరింపు
 • 07:30, 16 సెప్టెంబరు 2018 ముఖ్యమంత్రి యువనేస్తం పేజీని Vamsikrish1331 చర్చ రచనలు సృష్టించారు (Created page with 'ముఖ్యమంత్రి యువనేస్తం 14వ తేదీ సెప్టెంబర్, 2018 శుక్రవారం నాడు...') ట్యాగులు: చరవాణి సవరింపు చరవాణి ద్వారా వెబ్ సవరింపు
 • 05:04, 18 ఆగస్టు 2018 దస్త్రం:పూర్ణఘటం.jpg పేజీని Vamsikrish1331 చర్చ రచనలు సృష్టించారు (ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఏర్పడినప్పుడు తొలిసారిగా అధికారిక చిహ్నాన్ని రూపొందించారు. 1953లో దీనికి సంబంధించిన నోటిఫికేషన్‌ ఇచ్చారు. 2500 సంవత్సరాల నాటి ‘అమరావతి’ బౌద్ధస్థూపంలోని ధర్మచక్రం, పూర్ణఘటంతో ఈ చిహ్నాన్ని సృష్టించారు. దీంతోపాటు సత్యమేవ జయతే, నాలుగు సింహాలు, ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ప్రభుత్వం... వంటి గుర్తులు, వాక్యాలతో ఇది తయారైంది. ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ఆవిర్భావం తర్వాత కూడా ఇదే కొనసాగింది. అయితే... ఈ అధికారిక చిహ్నం అధికారికమైన ప్రమేయంలేకుండానే రకరకాలుగా మార్పులకు గురైంది. మరీ ముఖ్యంగా... పూర్ణ ఘటాన్ని ‘పూర్ణ కు...)
 • 05:04, 18 ఆగస్టు 2018 Vamsikrish1331 చర్చ రచనలు, దస్త్రం:పూర్ణఘటం.jpg ను ఎక్కించారు (ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఏర్పడినప్పుడు తొలిసారిగా అధికారిక చిహ్నాన్ని రూపొందించారు. 1953లో దీనికి సంబంధించిన నోటిఫికేషన్‌ ఇచ్చారు. 2500 సంవత్సరాల నాటి ‘అమరావతి’ బౌద్ధస్థూపంలోని ధర్మచక్రం, పూర్ణఘటంతో ఈ చిహ్నాన్ని సృష్టించారు. దీంతోపాటు సత్యమేవ జయతే, నాలుగు సింహాలు, ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ప్రభుత్వం... వంటి గుర్తులు, వాక్యాలతో ఇది తయారైంది. ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ఆవిర్భావం తర్వాత కూడా ఇదే కొనసాగింది. అయితే... ఈ అధికారిక చిహ్నం అధికారికమైన ప్రమేయంలేకుండానే రకరకాలుగా మార్పులకు గురైంది. మరీ ముఖ్యంగా... పూర్ణ ఘటాన్ని ‘పూర్ణ కు...)
 • 04:50, 18 ఆగస్టు 2018 పూర్ణఘటం పేజీని Vamsikrish1331 చర్చ రచనలు సృష్టించారు (Created page with '==ఆంధ్రప్రదేశ్ అధికార చిహ్నం కుంభం కాదు.. ఘటం! == ఆంధ్రజ్యోతి ద...') ట్యాగులు: చరవాణి సవరింపు చరవాణి ద్వారా వెబ్ సవరింపు
 • 16:17, 28 జూన్ 2018 ఈ-ప్రభుత్వపాలన పేజీని Vamsikrish1331 చర్చ రచనలు సృష్టించారు (Created page with 'url:ap.gov.in') ట్యాగులు: చరవాణి సవరింపు చరవాణి ద్వారా వెబ్ సవరింపు
 • 16:16, 28 జూన్ 2018 జూన్ 2, 2014 న అధికారికంగా విభజన జరిగి, ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ లు కొత్త రాష్ట్రాలుగా ఏర్పడ్డాయి పేజీని Vamsikrish1331 చర్చ రచనలు సృష్టించారు (Created page with 'నవ్యాంధ్రప్రదేశ్ మరియు తెలంగాణ లు 2 తెలుగు రాష్ట్రాలు గా 2014 జ...') ట్యాగులు: చరవాణి సవరింపు చరవాణి ద్వారా వెబ్ సవరింపు
 • 16:54, 31 మే 2018 వాడుకరి ఖాతా Vamsikrish1331 చర్చ రచనలు ను ఆటోమేటిగ్గా సృష్టించారు