"దస్త్రం:Voiced retroflex stop.oga" యొక్క సార్వత్రిక వాడుక

Jump to navigation Jump to search

This page shows where a file is used on other wikis. You can also find that information at the bottom of the file description page.

సార్వత్రిక ఫైళ్ళ వాడుకలో వెతకండి.
దస్త్రం:Voiced retroflex stop.oga
(క్రితం 50) (తరువాతి 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) చూపించు.

als.wikipedia.org లో వాడుక

ar.wikipedia.org లో వాడుక

bar.wikipedia.org లో వాడుక

bn.wikipedia.org లో వాడుక

br.wikipedia.org లో వాడుక

ca.wikipedia.org లో వాడుక

ckb.wikipedia.org లో వాడుక

cs.wikipedia.org లో వాడుక

da.wikipedia.org లో వాడుక

de.wikipedia.org లో వాడుక

en.wikipedia.org లో వాడుక

en.wikibooks.org లో వాడుక

en.wiktionary.org లో వాడుక

es.wikipedia.org లో వాడుక

fr.wikipedia.org లో వాడుక

fr.wiktionary.org లో వాడుక

(క్రితం 50) (తరువాతి 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) చూపించు.