ప్రేరణ (భౌతిక శాస్త్రం)

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

ప్రేరణ ప్రేరకం అనేది ఈ క్రింది వాటీని నిర్దేశిస్తుంది..

విజ్ఞాన శాస్తం[మార్చు]

మెకానిక్స్ లో ప్రేరణ (భౌతిక శాస్త్రం) అనేది, ఒక వస్తువు యొక్క ఏదో కాలం సంబంధించి శక్తి సమగ్ర వేగాన్ని మారుస్తుంది. నిర్దిష్ట ప్రేరణ, ఒక చోదక వ్యవస్థ యొక్క ప్రొపెల్లెంట్ యూనిట్ దాని యొక్క కదలిక ప్రతి మాస్కి యూనిట్ల మార్పుపై ఆదారపడుతుంది. ప్రేరణ ఫంక్షన్, ఒక అనంతమైన గణిత శాస్త్ర ఫంక్షన్ యొక్క అధిక వ్యాప్తి మరియు ఇన్ఫినిటేసిమల్ వ్యవధి . ప్రేరణ (సైకాలజీ), ఒక కోరిక లేదా వాంఛకి, ముఖ్యంగా ఒక అకస్మాత్తుగా .

చలనచిత్ర మరియు టెలివిజన్[మార్చు]

ముద్రణ మాధ్యమం[మార్చు]

సంగీతం[మార్చు]

వ్యాపారం[మార్చు]

బయటి లింకులు[మార్చు]