బలిపీఠం (అయోమయ నివృత్తి)

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

బలిపీఠము (Altar) బలి ఇవ్వడానికి ఉపయోగించే నిర్మాణాలు.