బలి (అయోమయ నివృత్తి)

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

బలి అనగా దైవప్రీతి కోసం ఏదో ఒక జీవాన్ని చంపే ఒక క్రతువు.