బాసిల్లస్

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

బాసిల్లస్
బాసిల్లస్
శాస్త్రీయ వర్గీకరణ e
Unrecognized taxon (fix): బాసిల్లస్

దండాకార బాక్టీరియాలను బాసిల్లస్ (Bacillus) అంటారు. దీనికి బహువచనం బాసిల్లై (Bacilli). ఇవి తిరిగి మూడు రకాలుగా ఉంటాయి.