భస్మం బుధవారము

వికీపీడియా నుండి
(బూడిద బుధవారం నుండి దారిమార్పు చెందింది)
Jump to navigation Jump to search

భస్మ బుధవారం, పాశ్చాత్య క్రైస్తవ మతం యొక్క క్యాలెండర్ లోనిది, లెంట్ మొదటి రోజు, ఈస్టర్ ముందు 46 రోజులకు ఏర్పడుతుంది. ఇది ఈస్టర్ తేదీపై ఆధారపడి ఉంటుంది ఎందుకంటే ప్రతి సంవత్సరం వేరే తేదీ వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఇది ఫిబ్రవరి 4 లేదా మార్చి 10 మధ్య సంభవించవచ్చు. మత్తయి, మార్కు, లూకా యొక్క కానానికల్ సువార్తల ప్రకారం, యేసు సేవా ప్రారంభంలో సైతాను యొక్క దుష్టపన్నాగాలను భరించారు, ముందు ఎడారిలో ఉపవాసము 40 రోజులు గడిపారు. భస్మ బుధవార ప్రార్థన, ఉపవాసంతో ఈ 40 రోజుల ప్రార్థనా కాల ప్రారంభాన్ని సూచిస్తుంది.

భస్మ బుధవారాన్ని బాధ, దేవుని పశ్చాత్తాపానికి చిహ్నంగా భావిస్తారు. దేవుని భక్తులు నుదిటిపైన భస్మం ఉంచుకోవడం వలన ఈ పద్ధతికి పేరు పొందుపరచబడింది. సాధారణంగా మునుపటి సంవత్సరపు మట్టల ఆదివారంలో ఉపయోగించిన మట్టాలనుండి ఈ బూడిద సేకరిస్తారు.

క్రైస్తవ మతంలో భస్మ బుధవారం శ్రమ దినాల (లెంట్) కు మెదటి రోజుగా అనగా ఈస్టర్ ముందు 40 రోజుల క్రీస్తు అనుబవించిన శ్రమలకు గుర్తుగా ఈ లెంట్ ఆచరిస్తారు, (ఆదివారాలు లెక్కింపు చేర్చబడిన లేదు, ఆదివారాలు కలిపితే 46 రోజులు వస్తాయి ). అనేక క్రైస్తవులు ఈ ఉపవాసం, పశ్చాత్తాపం, నియంత్రణ, ఆధ్యాత్మిక క్రమశిక్షణ కోరకు అలాగే ఈస్టర్ కోసం లెంట్ సమయం పాటిస్తారు. కొందరు భస్మ బుధవార సేవల (ఆరాధన) సమయంలో భక్తుల యొక్క నుదిటిపైన భస్మంతో శిలువ యొక్క గుర్తు వేస్తారు .

అన్ని క్రైస్తవ చర్చిలు భస్మ బుధవారం లేదా లెంట్ పాటించవు. ఎక్కువగా రోమన్ కాథలిక్కులు, లూథరన్, మెథడిస్ట్, ప్రెస్బిటేరియన్, ఆంగ్లికన్ తెగల వారు పాటిస్తారు, తూర్పు సంప్రదాయ చర్చిలు లెంట్ లేదా గ్రేట్ ఉపవాసము ఆచారబద్ధ ఈస్టర్ యొక్క పవిత్ర వారం సమయంలో అనగా మట్టల ఆదివారం ముందు 6 వారాలు లేదా 40 రోజుల సమయం లెంట్ పాటిస్తారు. తూర్పు సంప్రదాయ చర్చిలకు లెంట్ సోమవారం (పరిశుద్ధ సోమవారం పిలుస్తారు) ప్రారంభమవుతుంది. బైబిల్ అయితే, యాష్ బుధవారం లేదా లెంట్ యొక్క ఆచారం గురించి ఏమి చెప్పలేదు.

ఎస్తేర్ 4:1; యోబు 2:8; డేనియల్ 9:3;, మాథ్యూ 11 2 శామ్యూల్ 13:19 - 21.