బొడ్డపాడు

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

బొడ్డపాడు పేరుతో ఈ క్రింది గ్రామాలున్నాయి.

  1. బొడ్డపాడు (జలుమూరు మండలం), శ్రీకాకుళం జిల్లా
  2. బొడ్డపాడు (పలాస మండలం), శ్రీకాకుళం జిల్లా
  3. బొడ్డపాడు (బూర్జ మండలం), శ్రీకాకుళం జిల్లా
  4. బొడ్డపాడు (తొట్లవల్లూరు మండలం), కృష్ణా జిల్లా