భవానీపేట్

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

భవానీపేట్, భవానీపేట పేరులతో ఈ గ్రామాలున్నాయి:

  1. భవానీపేట్ (బోధన్ మండలం), నిజామాబాదు జిల్లా
  2. భవానీపేట్ (లింగంపేట మండలం), నిజామాబాదు జిల్లా
  3. భవానీపేట, మాచారెడ్డి మండలం, నిజామాబాదు జిల్లా