భారతదేశపు చట్టాలు 0321 - 0340

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

భారతదేశపు చట్టాలు[మార్చు]

వరుస నెం. చట్టము పేరు వివరాలు చట్టమైన తేది మంత్రిత్వ

శాఖ

0321 విశ్వవిద్యాలయ అధినియం, 1973 విశ్వవిద్యాలయ అధినియం, 1973 1973 ఏప్రిల్ 23
0322 సొసైటీ రిజిస్ట్రీకరణ్ అధినియం, 1973 సొసైటీ రిజిస్ట్రీకరణ్ అధినియం, 1973 1973 అక్టోబరు 11
0323 నేషనల్ కమిషన్ పర్ విమెన్ చట్టము, 1990 మహిళల జాతీయ కమిషన్ చట్టం, 1990 1990
0324 ప్రిజర్వేషన్ ఆప్ ట్రీస్ చట్టము, 1994[permanent dead link] చెట్ల (చెట్టులు/ మొక్కలు) సంరక్షణ చట్టము, 1994 1994
0325 మద్రాస్ చిట్‍ఫండ్ చట్టము, 1961 మద్రాస్ చిట్‍ఫండ్ చట్టము, 1961 1961
0326 ఏన్షియెంట్ అండ్ హిస్టారికల్ మాన్యుమెంట్స్ అండ్ ఆర్కియలాజికల్ సైట్స్ అండ్ రిమెయిన్స్ చట్టము, 2004 పురాతన, చారిత్రక మాన్యుమెంట్స్ (స్మారక), పురాతత్వ ప్రదేశాలు, శిథిలాల (రిమెయిన్స్) చట్టం, 2004 2004 డిసెంబరు 16
0327 త్రిపుర ఫిస్కల్ రెస్పాన్సిబిలిటి అండ్ బడ్జెట్ మేనేజ్‍మెంట్ చట్టమ్, 2005 [permanent dead link] త్రిపుర ఆర్థిక (కోశ) బాధ్యత, బడ్జెట్ నిర్వహణ చట్టం, 2005 2005
0328 వేల్యూ ఏడెడ్ టాక్స్ చట్టము, 2003[permanent dead link] విలువ ఆధారిత (జోడించిన) పన్ను చట్టం, 2003 2003
0329 మధ్యప్రదేశ్ స్వాయత్త సహకారిత అధినియం, 1999[permanent dead link] మధ్యప్రదేశ్ స్వాయత్త సహకారిత అధినియం, 1999 1999 జనవరి 4
0330 నిక్షేపకన్ కే హిటన్ కా సన్రాక్షన్ అధినియం 2000 ఆప్ ఫైనాన్స్ విభాగం ఫైనాన్స్ విభాగం యొక్క నిక్షేపకన్ కే హిటన్ కా సన్రాక్షన్ అధినియం, 2000 2001 మే 9
0331 అధోసన్రచన వినిధన్ నిధి బోర్డ్ అధినియం, 2000[permanent dead link] అధోసన్రచన వినిధన్ నిధి బోర్డ్ అధినియం, 2000 2000 మార్చి 7
0332 లోక్ ధన్ (షోధ్య రషియాన్ కి వసూలి) అధినియమ్, 1987[permanent dead link] లోక్ ధన్ (షోధ్య రషియాన్ కి వసూలి) అధినియమ్, 1987 1988 జనవరి 2
0333 లోక్ సేవా అనుసూచిత జతియాన్, అనుసూచిత్ జంజటియాన్ ఔర్ అన్య పిచ్చాడె వర్గాన్ కె లియె అరక్శన్ అదినియ, 1994[permanent dead link] లోక్ సేవా అనుసూచిత జతియాన్, అనుసూచిత్ జంజటియాన్ ఔర్ అన్య పిచ్చాడె వర్గాన్ కె లియె అరక్శన్ అదినియ, 1994 1994 జూన్ 8
0334 హిమాచల్ ప్రదేశ్ పంచాయతి రాజ్ చట్టము, 1994[permanent dead link] హిమాచల్ ప్రదేశ్ పంచాయతి రాజ్ చట్టము, 1994 1994 ఏప్రిల్ 24
0335 అధ్యక్ష తథ ఉపాధ్యక్ష (వేతన్ తథ భట్ట) అధినియం, 1972 అధ్యక్ష తథ ఉపాధ్యక్ష (వేతన్ తథ భట్ట) అధినియం, 1972 1972 సెప్టెంబరు 2
0336 విధాన్ మండల్ నేత ప్రతిపక్ష (వేతన్ తథ భట్ట) అధినియం, 1972 విధాన్ మండలం నేత ప్రతిపక్ష (వేతన్ తథ భట్ట) అధినియం, 1972 1980 ఆగస్టు 19
0337 ట్రీ (ప్రిజర్వేషన్) చట్టము, 1976 చెట్లను ( సంరక్షించే) చట్టము, 1976 1976 మే 18
0338 ఫారెస్ట్ (రిమూవల్ ఆప్ టింబర్) (రెగ్యులేషన్) చట్టము, 1981 అడవులలో (కలప తొలగించడం) (నియంత్రణ) చట్టం, 1981 1981
0339 మధ్యప్రదేశ్ లోకాయుక్త ఏవం ఉప-లోకాయుక్త అధినియం, 1981 మధ్యప్రదేశ్ లోకాయుక్త ఏవం ఉప-లోకాయుక్త అధినియం, 1981] 1982 ఫిబ్రవరి 14
0340 రాజ్య పిచ్చడ వర్గ్ ఆయోగ్ అధినియం, 1995 రాజ్య పిచ్చడ వర్గ్ ఆయోగ్ అధినియం, 1995 1995 జూన్ 29