మరుగు స్థానం

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search
మరుగుతున్న నీరు


మరుగు స్థానం అనగా సాధారణ వాతారవరణ పీడనం వద్ద ఒక ద్రవ పదార్థం ఆవిరిగా మారడానికి అవసరమైన స్థిర ఉష్ణోగ్రత.[1] .ఈ ఉష్ణోగ్రత వద్ద ద్రవం బాష్పపీడనం దాని పరిసర వాతావరణ పీడనం బాష్ప పీడనంతో సమానంగా ఉంటుంది. [2][3] ఒక ద్రవం యొక్క మరూ స్థానం శూన్యంలో తక్కువగాను, అధిక పీడనం ఉన్న ప్రదేశాలలో ఎక్కువగాను ఉంటుంది. అనగా ఇది చుట్టూ వున్న వాతావరణ పీడనం మీద ఆధారపడి వుంటుంది.[4]

తక్కువ పీడనం వద్ద గల ద్రవ పదార్థ మరుగు స్థానం సాధారణ వాతావరణ పీడనం వద్ద దాని మరుగు స్థానం కన్నా తక్కువ ఉంటుంది. సముద్ర మట్టం వద్ద సాధారణ వాతావరణ పీడనం వద్ద నీటి మరుగు స్థానం 99.97 °C (211.95 °F), కానీ 1,905 మీటర్లు (6,250 అ.) పైకి పోయినపుడు దాని మరుగు స్థానం 93.4 °C (200.1 °F) ఉంటుంది. [5]

సాధారణ పీడనం వద్ద వివిధ ద్రవ పదార్థాలు వేర్వేరు మరుగు స్థానాలను కలిగి ఉంటాయి.

ఒక ద్రవం బాష్పపీడనం సముద్రమట్టం వద్ద వాతావరణ పీడనానికి ( 1 ఎట్మాస్పియర్) సమానంగా ఉండటం సాధారణ మరుగు స్థానం (దీనిని వాతావరణ మరుగుస్థానం లేదా వాతావరణ పీడన మరుగు స్థానం అని కూడా అంటారు) యొక్క ప్రత్యేక సందర్భం.[6][7]

మూలాలు

[మార్చు]
  1. Joachim Buddrus und Bernd Schmidt (2015). Grundlagen der Organischen Chemie (De Gruyter Studium) (5. Auflage ed.). De Gruyter. ISBN 978-3-110-30559-3. Seite 79
  2. Goldberg, David.E. (1988). 3,000 Solved Problems in Chemistry (First ed.). McGraw-Hill. ISBN 0-07-023684-4. Section 17.43, page 321
  3. Theodore L, Dupont RR, Ganesan K, eds. (1999). Pollution Prevention: The Waste Management Approach to the 21st Century. CRC Press. ISBN 1-56670-495-2. Section 27, page 15
  4. Danielle Baeyens-Volant et Nathalie Warzée (2015). Chimie générale - Exercices et méthodes. Dunod. ISBN 978-2-100-72073-6. pp. 179-184
  5. "Boiling Point of Water and Altitude". www.engineeringtoolbox.com.
  6. General Chemistry Glossary Purdue University website page
  7. Reel, Kevin R.; Fikar, R. M.; Dumas, P. E.; Templin, Jay M. & Van Arnum, Patricia (2006). AP Chemistry (REA) – The Best Test Prep for the Advanced Placement Exam (9th ed.). Research & Education Association. section 71, p. 224. ISBN 0-7386-0221-3.