మాలిక్యులార్‌ జెనెటిక్స్‌

వికీపీడియా నుండి
Jump to navigation Jump to search

జీవరాశి ఎలా ఏర్పడినది?

మన విశ్వము పెద్ద విస్పోటనముతో మొదలైనది. తర్వాత Electron లు, Proton లు కలిసి మొట్టమొదటి వాయువు Hydrogen ఏర్పడినది. ఆ తర్వాత మిగతా రసాయన పదార్ధాలు ఏర్పడ్డాయి. చాలా కాలము తర్వాత మన భూమి ఏర్పడినది. మన భూమి మీద జీవ రాశికి కావలసిన అతి ముఖ్యమైన రసాయన పదార్ధాలు Hydrogen (వాయు, Oxygen (వాయు, Carbon (ఘన, Nitrogen (వాయు), phosphorus (ఘన) కలిసి మొట్టమొదటి RNA, DNA (జీవ ఆమ్లములు) ఏర్పడ్డాయి. Hydrogen (వాయు), Oxygen (వాయు) కలిసి నీరు ఏర్పడినది. కాల క్రమేణా రెండు జీవ ఆమ్లములు కలిసి మొట్టమొదటి ఏక కణ జీవి ఏర్పడినది.